Γίνεται προετοιμασία για τις τελικές και εισαγωγικές εξετάσεις της τρίτης Λυκείου. Εφόσον τα παιδιά μας έχουν ήδη ολοκληρώσει όλα τα επίπεδα Αγγλικών είναι έτοιμα, με μια σειρά επαναληπτικών μαθημάτων, να πετυχουν εξαιρετικό βαθμό στις Παγκύπριες εξετάσεις.