Οι μαθητές προετοιμάζονται για το δεύτερο τους πτυχίο το οποίο αναγνωρίζεται από όλα τα πανεπιστήμια παγκοσμίως και είναι απαραίτητο για την ακαδημαϊκή τους καριέρα.

Η εξέταση IELTS αποτελεί ένα σύστημα αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων  για  άτομα που θέλουν να αποδείξουν το  επίπεδο των γνώσεων τους στην αγγλική γλώσσα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για εισδοχή σε πανεπιστήμια και κολλέγια στην Κύπρο, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ολλανδία, στις ΗΠΑ και πολλές ακόμη χώρες. Είναι απαραίτητο προσόν για επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εξετάσεις IELTS  διεξάγονται δυο φορές το μήνα σε συνεργασία με το  British Council. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν δίπλωμα στο οποίο αναγράφεται  αναλυτικά η βαθμολογία  για τις τέσσερις δεξιότητες (Reading, Writing, Listening και Speaking) σε μια κλίμακα που αρχίζει από το 1 (μη χρήστης) και φτάνει ως το 9 (έμπειρος χρήστης).

Exam overviewThe test Modules are taken in the following order
Listening section
Time 30minDescription
4 sections, 10 questions in each section
Reading section
Time 60minDescription
3 academic passages, approximately 2,500 words long each ,13-14 questions for each passage
Writing section
Time 60minDescription
Task 1: Candidates have to look at a diagram, chart or graph and present the information in their own words
Task 2:Candidates have to present a solution to a problem or present and justify an opinion
Speaking section
Time 11-14minDescriptionface-to-face interview with an examiner. It consists of three parts:
Part 1: Introduction and interview
Part 2: Long turn
Part 3: Discussion